GINA PLANTOS

/GINA PLANTOS
GINA PLANTOS 2018-03-19T15:12:34+00:00

Economista

Gina Plantos és la nostra sòcia a Romania. És llicenciada en Economia i té una àmplia experiència en organització, gestió i desenvolupament en el sector privat com a comptable i directora econòmica. Des de l’any 2006 és la gerent d’SC Odyn Consulting, empresa dedicada a oferir serveis comptables i financers.

És membre de Globalpacta des del 2016.

Formació acadèmica

– Llicenciada en Economia per la Universitat George Bacovia de Bacau.

– Diploma en Comptabilitat Estadística pel Lycée Emil Botta.

– Diploma d’experta en comptabilitat i censora pel CECCAR Bacau.

Idiomes

Romanès, anglès i francès.