JUAN-CARLOS PIQUÉ HERNÁNDEZ

/JUAN-CARLOS PIQUÉ HERNÁNDEZ
JUAN-CARLOS PIQUÉ HERNÁNDEZ 2018-03-01T11:49:01+00:00

Advocat. Soci fundador

Juan-Carlos Piqué, advocat, és soci fundador de globalpacta.

Amb més de 30 anys d’experiència, intervé en l’àmbit d’assessorament mercantil, contractual i societari, i en les àrees de compliance i de dret penal.

És membre del II·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona des del 1984.

Formació acadèmica

– Llicenciatura en Dret per la Universitat de Barcelona.

Activitat docent

– Professor associat del Departament d’Organització d’Empreses, de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona i de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Publicacions

– Derecho Procesal Mercantil. Volumen 01. Derecho Societario. Worker inteligente, coautor.
– Derecho Procesal Mercantil. Volumen 02. Derecho Contractual. Worker inteligente, coautor.
– “Instrucción de 10 de diciembre de 1999 de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre obligaciones de los Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles en materia de prevención del blanqueo de capitales”; coautor, article publicat en la revista Economist & Jurist.

– “La firma electrónica. La última revolución en el mundo del derecho”; coautor, article publicat en la revista Economist & Jurist.
 “Las principales características de la nueva Ley sobre Sociedades Laborales”; article publicat en la revista Economist & Jurist.
 “El Nuevo Código Penal”. (delitos societarios); col·laboració, treball col·lectiu; article publicat en la revista Economist & Jurist.

Idiomes

Castellà, català i anglès.