Project Description

CONFORMITATE

Serviciile de supraveghere și control aplicate de specialiștii noștri în Conformitate Corporativă sunt cruciale pentru a delimita riscurile penale pe care o societate le poate suporta. Astfel, se analizează în detaliu tipul societății pentru a implementa procesele de prevenire care se adaptează cel mai bine activității sale și riscului specific.

Realizarea de „due diligence“ pentru diagnosticarea și detectarea principalelor riscuri penale care ar putea exista.

Stabilirea unui model de organizare și management pentru o mai bună acoperire a riscurilor.

Definirea atribuțiilor și componenței organului intern pentru prevenirea infracțiunii.

Implementarea protocoalelor de acțiune și a canalelor de raportare necesare.

Suport tehnic pentru instruirea angajaților cu privire la Program.

Formularea codurilor de investigare și a sancțiunilor necesare pentru cazurile de nerespectare a regulilor.

Sprijinirea responsabilului intern în sarcinile de revizuire continuă a eficienței sistemelor de conformitate. Actualizarea și adaptarea la noile circumstanțe ale societății.