Project Description

ECONOMICĂ

Departamentul nostru de consultanță economică acoperă următoarele domenii de acțiune:

Domeniul de control al managementului

Aplicarea unui sistem de costuri pentru a detecta serviciile și produsele rentabile, stabilirea prețurilor și marjelor optime de contribuție.

Stabilirea și monitorizarea celor mai importanți indicatori pentru luarea deciziilor de îmbunătățire.

Implementarea unui grafic de performanță integral pentru a oferi conducerii o viziune globală asupra afacerii, a stabili obiective și a reuși optimizarea.

Analiza strategică și operațională a societății orientată spre definirea obiectivelor și îndreptată spre optimizarea, monitorizarea și controlul intern al afacerii.

Plan de fezabilitate al societății, stabilirea capacității de acoperire a costurilor și de rambursare a datoriei.

Evaluarea societăților în cazul unei posibile achiziții sau vânzări a societății.

Domeniul de asistare a companiei

Externalizarea managementului financiar.

Îmbunătățirea proceselor administrative.

Controlul intern al activelor, inventar, acoperirea asigurărilor, controlul documentației în caz de achiziție.

Implementarea costurilor de calitate, cu scopul de a reduce costurile pentru defectele interne și externe, prin prevenire și evaluare.

Bugete pe departamente, la nivel global și individual.

Domeniul de captare de finanțare

Căutarea de finanțare prin intermediul instituțiilor publice (ENISA, CDTI, ICF), a instituțiilor financiare datorită rețelei de contacte stabilite la principalele instituții de credit sau prin intermediul capitalului privat, cu platforme de finanțare participativă.

Monitorizarea, căutarea și selectarea subvențiilor.