Project Description

SUCCESIUNI

Departamentul nostru de drept succesoral oferă un tratament personalizat fiecărui caz particular, oferind soluția cea mai potrivită intereselor clienților noștri.

Dispunem de o vastă experiență în moșteniri și donații, iar profesioniștii noștri garantează apărarea intereselor dumneavoastră oferindu-vă siguranță, fiabilitate și încredere atât în materie extrajudiciară cât și în cazului unei proceduri judiciare în materie succesorală.

Întocmirea de testamente.

Succesiune testamentară sau succesiune fără testament.

Proceduri succesorale.

Determinarea și integrarea fondurilor succesorale.

Contestarea dispozițiilor testamentare.

Partajul succesoral.

Soluționarea conflictelor succesorale internaționale.

Acceptări de moșteniri.

Solicitarea de rezerve legale și dispoziții testamentare.

Administrarea moștenirilor.