Advocada

Mari Cruz Puchau de Lecea, després de cursar els estudis de Secretaria Jurídica i desenvolupar durant anys aquest professió, obtingué la llicenciatura en Dret i començà a col·laborar en el departament processal i mercantil de diferents despatxos d’advocats, així com en el departament de bastanteig, en diverses empreses de serveis per a entitats financeres, oferint el seu suport tant a persones físiques com jurídiques en situacions diverses: incapacitacions, concursos de creditors, menors desemparats, ajuntaments, etc.

És membre del Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona des del 2012.

Formació acadèmica

– Màster en Assessoria Jurídica d’Empresa per la Universitat Oberta de Catalunya.
– Llicenciada en Dret per la Universitat Oberta de Catalunya.
– Tècnic Superior en Secretariat pel Centre d’Estudis Professionals Xavier.
– V Congrés sobre els Drets dels Animals.
– Curs de Societats Mercantils.
– Curs de Llenguatge Jurídic Català.
– Curs de Responsabilitat dels Administradors.
– Curs de Prevenció i Protecció contra l’Explotació Sexual Infantil.
– Curs de Dret Concursal Avançat.

Idiomes

Castellà, català, anglès, francès i italià.