Project Description

COMERCIAL

Els nostres experts en consultoria comercial es preocupen per conèixer a fons la particularitat de cada client a fi de dissenyar el pla comercial que millor s’ajusti a la seva situació.

També fan un seguiment exhaustiu de la implantació del pla comercial i actuen amb agilitat depenent dels objectius plantejats o aconseguits.

Desenvolupament i concreció d’objectius comercials.

Identificació de possibles clients.

Definició de criteris de segmentació.

Determinació d’avantatges competitius i de l’oferta de valor.

Definició d’accions comercials i de màrqueting.

Definició d’indicadors comercials.

Elaboració d’un pressupost de vendes anual.

Implantació d’eines comercials que permetin disposar d’un quadre de comandament comercial amb els indicadors que ajudin a fer un seguiment de l’activitat comercial.