Project Description

COMPLIANCE

Els serveis de supervisió i control que apliquen els nostres especialistes en complicance empresarial són determinants per delimitar els riscos penals en què pot incórrer una empresa. Així doncs, s’analitza a fons la idiosincràsia de l’empresa per implementar els processos de prevenció que millor s’adaptin a la seva activitat i al seu risc específic.

Realització de due diligence per al diagnòstic i la detecció dels principals riscos penals que hi puguin haver.

Establiment d’un model d’organització i de gestió per a la millor cobertura dels riscos.

Definició d’atribucions i composició de l’òrgan intern de prevenció del delicte.

Implantació de protocols d’actuació i dels canals de denúncia necessaris.

Suport tècnic per oferir formació als empleats sobre el programa.

Formulació dels codis d’investigació i sancions necessàries per als supòsits d’incompliment.

Suport al responsable intern en les tasques de revisió contínua de l’eficàcia dels sistemes de compliance. Actualització i adequació a les noves circumstàncies de l’empresa.