Project Description

COMPLIANCE

Els serveis de supervisió i control que apliquen els nostres especialistes en complicance empresarial són determinants per delimitar els riscos penals en què pot incórrer una empresa en mans de directius de moralitat dubtosa. Així doncs, s’analitza a fons la idiosincràsia de l’empresa per implementar els processos de prevenció que millor s’adaptin a la seva activitat i al seu risc específic.

Realització de due diligence per al diagnòstic i la detecció dels principals riscos penals que hi puguin haver.

Establiment d’un model d’organització i de gestió per a la millor cobertura dels riscos.

Definició d’atribucions i composició de l’òrgan intern de prevenció del delicte.

Implantació de protocols d’actuació i dels canals de denúncia necessaris.

Suport tècnic per oferir formació als empleats sobre el programa.

Formulació dels codis d’investigació i sancions necessàries per als supòsits d’incompliment.

Suport al responsable intern en les tasques de revisió contínua de l’eficàcia dels sistemes de compliance. Actualització i adequació a les noves circumstàncies de l’empresa.