Project Description

COMPLIANCE

El nostre departament de consultoria compliance abasta les següents àrees d’acció:

Disseny, Integració i Implantació de Sistemes de Gestió de Compliance Penal

Avaluem i desenvolupem els processos, procediments i registres del SGCP d’acord amb la norma UNE 19601 i ISO 37001.

Si l’organització disposa de Sistemes de Gestió (Qualitat, M. ambient, PRL… etc.) integrem el SGCP amb aquests. Realitzem feines d’implantació o supervisió del sistema.

Servei d’Assessorament extern per a l’Òrgan de Compliance

Oferim assessorament per a l’Òrgan de Compliance o Compliance Officer, incloent-hi la participació en els òrgans de compliment o de recerca.

Servei de Gestió i Investigació del Canal de Denúncies

Oferim la possibilitat de gestionar les denúncies rebudes a l’organització per garantir la independència i confidencialitat, així com la investigació de les mateixes, en qualsevol de les etapes del procés.

Formació a mida per a cada client

Dissenyem tant la formació pròpia del procés d’implantació com la formació addicional, amb o sense procés d’implantació, de manera específica per a cada client o col·lectiu.

Elaboració del Codi Ètic

Elaborem el codi ètic per a organitzacions que no el posseeixen, basant-nos en els propòsits, principis i valors de cada client.

Protecció de dades

Realitzem els processos d’implantació de procediments i registres de protecció de dades d’acord amb la normativa vigent.

Auditories de segona part en Compliance

Realitzem auditories de compliment del Sistema de Gestió de Compliance a proveïdors.

Preparació i acompanyament en la certificació segons norma UNE 19601

Dissenyem els nostres sistemes d’acord amb els requeriments de la norma. Oferim la possibilitat d’acompanyar al client en les auditories internes o de certificació.