Project Description

COMPTABILITAT

A l’Àrea d’Assessoria Comptable confeccionem i supervisem la comptabilitat d’empreses i de professionals.

La nostra finalitat és oferir un servei d’assessoria, supervisió i revisió, i també un servei comptable integral que inclou el registre i el seguiment de tots els moviments i saldos. Oferim una àmplia varietat d’eines per facilitar la feina i obtenir el màxim estalvi en costos.

Anàlisi i seguiment de la fiscalitat de l’empresa amb relació a la comptabilitat.

Actualització i orientació de les comptabilitats, assistència a requeriments i ajornaments.

Anàlisi de balanços, comptes de resultats i seguiment de la gestió de l’empresa a partir del Pla General de Comptabilitat.

Revisió, correcció i comptabilització de la documentació.

Control, supervisió i assessorament en gestió comptable en aspectes com ara les conciliacions bancàries, les amortitzacions, els balanços, etcètera.