Project Description

TURÍSTIC

El turístic, regulat per una normativa complexa d’índole tant pública com privada, és un dels sectors més conflictius de l’entramat jurídic internacional. Per això, globalpacta disposa d’un departament especialitzat expert a resoldre l’ampli ventall de problemàtiques que genera l’àmbit turístic:

Condicions generals de contractació en el sector turístic. Contractació electrònica.

Contractes de reserva contingent.

Contractes d’agència de viatges.

Dret dels allotjaments turístics.

Contracte de gestió hotelera.

Contracte de transport de persones.

Contracte de viatge combinat.

Conflictes internacionals en matèria turística. Actuacions en consolats i ambaixades.

Responsabilitat civil en el dret turístic. Assegurances.

Adquisicions i fusions d’empreses turístiques.

Inversions estrangeres a Espanya.

Contractes de franquícia.

Dret tributari del turisme.

Infraccions i sancions administratives en el sector turístic.