Project Description

FINANCER

L’esforç que globalpacta fa per satisfer les necessitats dels seus clients no es limita a l’assessoria jurídica, sinó que s’estén a la tasca decisiva de sanejar les seves economies i de potenciar els seus patrimonis.

Per fer-ho, el nostre experimentat equip d’assessors financers s’encarrega de les atribucions següents:

Estudi de la situació econòmica de l’empresa.

Renegociació del deute de persones físiques i jurídiques davant d’entitats financeres.

Dació en pagament.

Recerca de refinançament.

Reorganització economicofinancera d’empreses.

Recerca d’empreses objectiu/compradores.

Elaboració d’informes i de memòries per a la sol·licitud de finançament de projectes.