Project Description

FUSIONS

La planificació i l’execució legal d’adquisicions, fusions i escissions, ja sigui entre societats d’un mateix grup o bé societats independents, és l’especialitat de l’Àrea de Fusions de globalpacta.

L’experiència dels nostres professionals a l’hora de gestionar els aspectes legals empresarials derivats de qualsevol operació —d’aspectes de tipus fiscal, laboral o administratiu— justifica l’absoluta confiança i fidelitat dels clients que sol·liciten els nostres serveis.

Anàlisi pretransacció dels atributs fiscals existents i de la possibilitat d’aportar valor fiscal.

Disseny d’una estructura fiscal eficient. Identifiquem les alternatives d’estructuració i de finançament més eficients, i també el cost fiscal de l’operació.

Due diligence de la societat objecte de la transacció per determinar la possible existència de riscos fiscals significatius que puguin posar en perill la transacció.

Suport i assessorament en la negociació de manifestacions i garanties de caràcter fiscal.

Implementació de l’estructura d’adquisició i supervisió del compliment de les obligacions requerides.

Anàlisi de les diverses estratègies d’integració.