Project Description

LABORAL

A globalpacta sabem que l’àmbit laboral genera un ampli ventall d’incidències.

Els nostres advocats i economistes aplicaran la seva dilatada experiència per donar la resposta més adequada a la particularitat de cada cas i, d’aquesta manera, resoldre eficaçment els conflictes que puguin sorgir.

Representació dels interessos dels nostres clients davant els organismes oficials.

Realització d’auditories laborals, amb una anàlisi a fons de la situació estructural i legal del Departament de Recursos Humans.

Informació sobre l’obligació de la implantació del sistema de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut.

Inscripció de l’empresa en la Seguretat Social i afiliació dels seus treballadors, i també l’afiliació de treballadors autònoms.

Contractes dels treballadors, pròrrogues, contractes i modificacions.

Confecció de nòmines i assegurances socials.

Quitances i certificats d’empresa.

Comunicats de baixa mèdica per malaltia o accident.

Cartes de sanció i acomiadament.

Confecció dels impostos trimestrals de retenció de treballadors (model 110) i el corresponent resum anual (model 190).

Certificats anuals d’ingressos i de retencions.