Project Description

LABORAL

A globalpacta sabem que l’àmbit laboral genera una àmplia varietat d’incidències.

L’Àrea Laboral té com a objectiu donar resposta a la totalitat d’incidències que es produeixen en l’àmbit laboral:

Representació dels nostres clients davant els tribunals de justícia, en totes les instàncies judicials i en els conflictes entre l’empresa i el treballador.

Acomiadaments disciplinaris, objectius i expedients de regulació d’ocupació (ERO).

Reclamació administrativa i judicial de salaris i altres conceptes impagats.

Incapacitats temporals, permanents i revisions de grau de discapacitat.

Accidents laborals, malalties professionals i lesions permanents no invalidants.

Reclamació administrativa i judicial de prestacions de Seguretat Social i Ocupació.

Assessorament jurídic i impugnació judicial de trasllats i desplaçaments.

Procediments d’impugnació d’assetjament laboral i de caràcter indemnitzatori.

Impugnació administrativa i judicial davant sancions laborals de qualsevol tipus.

Personal laboral de l’Administració pública.

Subrogació de treballadors i transmissió d’empresa.

Reconeixement de categoria professional i reclamació de salaris.