Project Description

MERCANTIL

Globalpacta coneix a la perfecció tots els processos pels quals ha de transitar una empresa en algun moment del seu cicle vital.

La nostra assessoria jurídica comprèn des d’aspectes societaris fins als actes o els contractes necessaris per al desenvolupament de l’empresa. La nostra dilatada experiència en assessoria mercantil garanteix una resolució efectiva dels assumptes següents:

Constitució de societats.

Llançament de projectes “start-up”.

Operacions societàries: augment i reducció de capital i altres modificacions estatutàries.

Accions socials: acció social de responsabilitat dels administradors i impugnació d’acords socials.

Reestructuracions societàries: fusió, escissió, segregació, aportació de branca d’activitat i compravenda d’actius.

Operacions intragrup.

Pactes parasocials.

Liquidació i dissolució de societats.

Contractació mercantil.

Aliança d’empreses i col·laboració entre empreses.

Empresa familiar: protocols.

Assessorament i participació en els òrgans d’administració.

Defensa dels drets del soci minoritari.