Project Description

PENAL

Els membres de globalpacta són experts a l’hora de resoldre, a partir del tracte directe i personalitzat amb el client, les múltiples incidències que planteja el dret penal, incloent-hi la prevenció del risc d’il·lícits punibles

Àmbit econòmic: fraus, insolvències, defraudacions de propietat industrial i intel·lectual, abusos d’informació privilegiada, falsedats, conflictes societaris, delictes contra els consumidors, delictes fiscals i blanqueig.

Noves tecnologies: delictes comesos a través d’Internet i del correu electrònic.

Medi ambient: construccions il·legals i delictes ecològics.

Imprudències professionals: en especial dels professionals sanitaris, d’enginyeria i de la construcció.

Família: violència i incompliment de deures familiars.

Persones: atacs a la vida i a la integritat física, delictes sexuals, calúmnies, injúries i coaccions.

Dret penitenciari: actuacions per al seguiment del compliment de penes i drets dels interns.