Project Description

CONCURSAL I REESTRUCTURACIÓ

En els moments complicats cal recórrer al millor assessorament.

Gràcies a l’experiència contrastada dels seus professionals, globalpacta proporciona la solució més adequada a les empreses en crisi, ja sigui reestructurant i reconduint la seva activitat, prevenint riscos o fent el seguiment preceptiu del procés concursal.

Assessoria en processos de crisi.

Reestructuracions i reorganitzacions empresarials.

Preparació, tramitació i direcció jurídica de procediments concursals.

Assessoria i negociació amb els administradors concursals.

Assessoria en matèria de responsabilitat dels administradors derivada de procediments d’insolvència.

Insolvències punibles.

Exercici del càrrec d’administrador concursal.

Representació de creditors i actuacions de seguiment en el concurs.