Project Description

SUCCESSIONS

El nostre departament de Dret de Successions ofereix un tractament personalitzat de cada cas particular i aporta la solució més ajustada als interessos dels nostres clients.

Tenim una àmplia experiència en herències i donacions; els nostres professionals garanteixen la defensa dels teus interessos i t’ofereixen seguretat, solvència i proximitat tant en matèria extrajudicial com en cas d’un procediment judicial en matèria successòria.

Atorgament de testaments.

Successió testamentària o successió abintestat.

Procediments successoris.

Determinació i integració del cabal hereditari.

Impugnació de disposicions testamentàries.

Partició d’herències.

Resolució de conflictes successoris internacionals.

Acceptacions d’herència.

Reclamació de legítimes i llegats.

Administració d’herència.