Project Description

TRIBUTARI

L’experiència i el rigor del Departament Tributari de globalpacta garanteix, tant a les empreses com a les persones físiques, un òptim assessorament en matèria tributària nacional i internacional.

Fiscalitat general. Col·laborem en el disseny de la política fiscal de grups i societats. També assessorem per al bon govern corporatiu i el codi de bones pràctiques tributàries.

Fiscalitat Internacional. Assessorem els nostres clients en fiscalitat en operacions i inversions internacionals, tant a dins com a fora de la UE.

Preus de transferència. Oferim assistència en procediments amistosos vinculats a ajustos de transferència i també negociem amb l’Administració tributària acords previs de valoració (APA).

Determinació i integració del cabal hereditari.

Contenciós tributari. Assessorem en procediments recaptatoris, sancionadors, de gestió i d’inspecció tributària. Presentem reclamacions davant els òrgans i els tribunals administratius o contenciosos.

Impostos indirectes (IVA i duanes). Assistim en inspeccions.

Litigació en procediments contenciosos administratius relacionats amb el dret tributari.

Direcció i assistència en procediments administratius i economicoadministratius.