ROBERTO MARTÍNEZ

/ROBERTO MARTÍNEZ
ROBERTO MARTÍNEZ 2018-03-01T11:48:55+00:00

Advocat. Soci fundador

Roberto Martínez, advocat, és soci fundador de globalpacta.

Té una àmplia experiència en dret mercantil. Fa més de 15 anys que presta assessoria en matèria societària i contractual a empreses nacionals i internacionals. A més a més, participa en òrgans consultius de diverses companyies. Roberto també té una àmplia experiència professional en la defensa dels interessos dels clients davant els tribunals. En especial, durant la seva trajectòria professional, ha assessorat i representat diverses promotores immobiliàries i empreses del sector alimentari, tant espanyoles com estrangeres, davant els tribunals.

És membre del II·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona des del 1996.

Formació acadèmica

– Llicenciatura en Dret per la Universitat de Lleida.
– Màster en Relacions Internacionals. Centri d’Estudis Internacionals. Universitat de Barcelona. Ministeri d’Afers Exteriors. 1996-2000.

– Diplomat en Dret del Medi Ambient. ICAB. 2001.
– Diplomatura en Dret Processal. ICAB. 2001.
– DEA en Dret. Càtedra de Dret Mercantil. Universitat de Barcelona. 2009.

Activitat docent

– Professor col·laborador (2000-2005) del Màster en Dret de l’ISDE. Pràcticum de Dret Processal.
– Professor col·laborador a la Universitat de Barcelona. Dret Mercantil (2009).

Publicacions

– Derecho Procesal Mercantil. Volumen 01. Derecho Societario. Worker inteligente, coautor.
– Derecho Procesal Mercantil. Volumen 02. Derecho Contractual. Worker inteligente, coautor.

Idiomes

Castellà, català, anglès i francès.