RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (RSC)

Les empreses amb responsabilitat social corporativa (RSC) es regeixen per uns arguments ètics i culturals en què estan implicats tant els seus socis com el seu personal i contribueixen de manera activa i voluntària a la millora social, econòmica i ambiental de la societat.

Els objectius que persegueix globalpacta amb la implementació de l’RSC són informar i formar les persones en les seves relacions jurídiques i oferir solucions preventives davant de situacions de risc. D’aquesta manera, se sensibilitza i orienta en qüestions ordinàries amb incidència jurídica. A més a més, globalpacta acosta el dret a les persones que no tenen coneixements tecnicojurídics, ja que explica el contingut i les conseqüències pràctiques de les lleis.

Avui dia, globalpacta concreta l’RSC organitzant i oferint conferències divulgatives sobre els aspectes pràctics del dret en la vida quotidiana, adreçades a les famílies i sol·licitades per les AMPA dels centres d’ensenyament.