Project Description

SEGURETAT ALIMENTÀRIA

El nostre departament de consultoria seguretat alimentària abasta les següents àrees d’acció:

Disseny, integració i implantació de Sistemes de Seguretat Agroalimentaria

APPCC, ISO 22000, IFS, BRC, Agri-Food Fraud, Reglament Sandach.

Avaluem i desenvolupem els processos, procediments i registres, integrant-los en els Sistemes de Gestió de l’Organització.

Realitzem feines d’implantació o supervisió del sistema.

Anàlisi de riscs

Realitzem Anàlisis de Riscs en Seguretat Agroalimentària dels sistemes de Seguretat Agroalimentària i de l’Organització. L’anàlisi resulta extensiu al Sistema de Compliance Penal del Sector Agroalimentari.

Auditories internes i auditories de part

Realitzem auditories internes per a aquelles organitzacions que vulguin contrastar l’efectivitat dels seus sistemes i com a part del procés de manteniment o obtenció de la certificació.

Duem a terme auditories de part encarregades pels nostres clients a proveïdors o a tercers.

Certificacions en seguretat agroalimentària

Avaluem i desenvolupem els processos, procediments i registres necessaris per a diferents certificacions relacionades amb el sector agroalimentari.

Formació a mida per a cada client

Dissenyem tant la formació pròpia del procés d’implantació com la formació addicional, amb o sense procés d’implantació, de manera específica per a cada client o col·lectiu.

Tràmits davant les administracions públiques

Elaborem i presentem davant les administracions públiques les sol·licituds, informes i documents necessaris per a cada organització.

Consultoria Agroalimentària

Supervisió dels resultats de laboratori, incidències i pla de control.

Diagnosi de l’organització productiva i pla de millora.

Disseny i implantació d’un Pla Comercial per a l’organització.

Suport a la internacionalització i comerç exterior.